Nhà nước có những quy định về điều kiện sinh con thứ 3 và một số trường hợp sinh 3 con gái được hỗ trợ của nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo qua bài tổng hợp dưới đây.

Mục Lục

1. Điều kiện về sinh con thứ 3

Như trước đây, theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số thì những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con:

– Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

– Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

– Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

– Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

– Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống.

– Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

 

Sinh 3 con gái
Sinh 3 con gái được khuyến khích không?

Xem thêm: Sinh con cùng tuổi bố có tốt không? 

2. Tìm hiểu các trường hợp sinh 3 con gái được hỗ trợ

Hiện nay, tình trạng mất cân bằng giới tính đang ngày càng nghiêm trọng. Để phần nào giảm bớt tình trạng này, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho những gia đình sinh con gái một bề.

Mất cân bằng giới tính khi sinh dẫn đến tình trạng “thừa nam thiếu nữ” trong độ tuổi kết hôn, ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển kinh tế, xã hội trong tương lai, làm tăng tình trạng bất bình đẳng giới, khiến trật tự xã hội xáo trộn.  

Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương nói rõ tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, đã ở mức nghiêm trọng. Hiện nay, tư tưởng muốn có nhiều con, trọng nam khinh nữ vẫn còn khá phổ biến trong một bộ phận nhân dân, kể cả cán bộ, Đảng viên.

Theo đó, tại Quyết định 468/QĐ-TTg năm 2016, Thủ tướng đặt ra mục tiêu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 – 2025 là phải đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng.

Để thực hiện được mục tiêu này, Quyết định liệt kê các trường hợp vợ chồng sinh con gái một bề được hỗ trợ, gồm:

  • Thứ nhất, cặp vợ chồng sinh con một bề gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo
  • Thứ hai, cặp vợ chồng sinh con một bề gái là người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn
  • Thứ ba, cặp vợ chồng sinh con một bề gái đang sống tại các xã đảo, huyện đảo.
  • Thứ tư, cặp vợ chồng sinh con một bề gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu.
sinh 3 con gái
Gia đình sinh 3 con gái được nhà nước hỗ trợ

Click ngay: Phụ nữ ăn gì để sinh con trai? 

Theo đó, các cặp vợ chồng sinh con một bề sẽ được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ những quy định trên Bộ y tế cũng đã ra công văn để yêu cầu các địa phương bố trí ngân sách địa phương để triển khai chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp nêu trên.

Sinh 3 con gái có tốt không? Nằm trong kế hoạch đảm bảo sự ổn định cân bằng giới tính, không chỉ có những hỗ trợ cho các cặp vợ chồng khi sinh con gái trong những trường hợp cụ thể mà còn có những chính sách khác nhằm giảm áp lực về việc phải có con trai để phụng dưỡng tuổi già, nhất là người cao tuổi sinh con một bề là gái không có lương hưu và trợ cấp xã hội.

Như vậy, bài viết trên đây đã tổng hợp cơ bản về quy định sinh con thứ 3 và các trường hợp sinh 3 con gái được hỗ trợ của nhà nước. Hy vọng đã cung cấp thông tin bổ ích cho bạn đọc.