Trên thế giới hai hệ đào tạo AACSB và ACBSP được xem là hai quy chuẩn dành riêng cho sinh viên ngành kinh tế – tài chính.

Chuẩn đào tạo AACSB

Chuẩn đào tạo AACSB được lấy tên theo tổ chức nghề nghiệp sáng lập Association to AdvanceCollegiate School of Bussiness, tạm dịch: Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh thương bậc Đại học).

Giáo sư Paul Schneiderman, giảng viên ĐH Southern New Hampsphire, thành viên Hội đồng thẩm định tổ chức ACBPS chia sẻ về ACBSP tại ĐH FPT.

Ra đời năm 1916 tại Hoa Kỳ, chỉ 3 năm sau đó, AACSB đã hoàn thành việc xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo đầu tiên và hướng dẫn hoạt động đào tạo tại các trường thành viên. Hai ngành mà AACSB kiểm định chất lượng đào tạo là quản trị kinh doanh và kế toán ở cả bậc đại học và sau đại học.

Để đạt chuẩn AACSB, các đơn vị giáo dục cần là thành viên chính thức của tổ chức, có các chương trình đào tạo về quản trị và kinh doanh từ bậc đại học trở lên, các chương trình đăng ký kiểm định phải được tiến hành thường xuyên trong thời gian dài, kiểm định cùng lúc tất cả các chương trình ở những cơ sở đào tạo khác nhau thuộc cùng đơn vị.

Chuẩn đào tạo ACBSP

Chuẩn đào tạo ACBSP được viết tắt từ Accreditation Council for Business Schools and Programs, tạm dịch: Hội đồng kiểm định các trường và chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh.

Đây là tổ chức kiểm định chuyên ngành có nhiệm vụ đánh giá chất lượng và tính chính trực của chương trình đào tạo có bằng về kinh doanh. Cùng với AACSB, ACBSP là một trong hai tổ chức kiểm định đơn vị đào tạo chuyên ngành kinh doanh uy tín nhất tại Hoa Kỳ.

Đạt chuẩn ACBSP, các đơn vị đào tạo phải vượt qua quy trình kiểm định chặt chẽ, trong đó có các yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy trình quản lý, chương trình đào tạo, chất lượng đầu ra, dịch vụ hỗ trợ sinh viên đang học và đã tốt nghiệp.

Sinh viên ngành kinh tế- tài chính

Đối với các trường đại học Việt Nam, tham gia kiểm định chất lượng hoặc đánh giá xếp hạng theo chuẩn quốc tế còn là điều khá mới mẻ.Tuy khởi thuỷ từ nền tảng công nghệ thông tin nhưng ĐH FPT đã trở thành một trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn AACSB, ACBSP cho chương trình đào tạo ngành kinh tế. Đối với các sinh viên tại Việt Nam muốn đi du học sẽ được mở rộng kiến thức cũng như các kinh nghiệm tại nước ngoài.

Ngoài việc tham gia xây dựng chương trình và kiểm định đạt chuẩn, ĐH FPT còn mở rộng hoạt động hợp tác với các tổ chức và hội đồng kiểm định quốc tế trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cuối năm 2016, Giáo sư Paul Schneiderman, giảng viên ĐH Southern New Hampsphire, thành viên Hội đồng thẩm định tổ chức ACBPS dẫn đầu đoàn Hội đồng Kiểm định các Trường và Chương trình Đào tạo về Kinh doanh đã thăm và làm việc tại ĐH FPT.

Buổi tọa đàm do ĐH FPT phối hợp cùng đoàn công tác tổ chức đã giới thiệu chi tiết về ACBSP, giao lưu chuyên môn với giảng viên, sinh viên khối ngành kinh tế. Nỗ lực đạt chuẩn quốc tế, ĐH FPT cũng như những đơn vị giáo dục đào tạo tiên phong trong kiểm định chất lượng khác hướng đến mục tiêu cuối cùng là lợi ích dành cho sinh viên.