Tư vấn tâm lý học đường từ lâu đã không còn xa lạ với hệ thống giáo dục Việt Nam. Công tác này giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định tâm lý học sinh. Để bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây xin chia sẻ vai trò và những giải pháp phát triển tâm lý học đường trong trường học.

Vai trò của tư vấn tâm lý học đường

Theo những chuyên gia giáo dục của báo Giáo dục Việt Nam (giaoduc.net.vn) việc thực hiện tốt công tác tâm lý học đường giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc duy trì cũng như ổn định tình trạng tâm lý của học sinh, giúp các em tư duy, suy nghĩ và nhìn nhận các vấn đề xung quanh một cách đúng đắn.

Tư vấn tâm lý học đường duy trì và ổn định tâm lý học sinh

Đồng thời,  công tác này cũng góp phần xử lý những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra trong trường học như học sinh đánh nhau, chán học, bỏ học, vi phạm pháp luật hay có thái độ thù hận với bạn bè và mọi người xung quanh, hủy hoại thân thể hoặc sa ngã vào các tệ nạn xã hội…

Với vai trò quan trọng nêu trên, công tác tâm lý học đường rất cần thiết trong việc giáo dục học sinh trong nhà trường, đặc biệt là ở cấp bậc tiểu học và trung học cơ sở hiện nay. Vì vậy, theo những chuyên gia giáo dục, nhà trường cần phải bố trí giáo viên hay bác sĩ tâm lý để thực hiện nhiệm vụ này. Đội ngũ này có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn, tâm sự, theo dõi những học sinh có diễn biến tâm lý bất thường, kịp thời đề ra các giải pháp để tư vấn, định hướng hoặc xử lý các vấn đề tâm lý xảy ra.

Giải pháp thực hiện tư vấn tâm lý học đường

Đối với cấp tiểu học

Tư vấn học đường bậc tiểu học nhằm cung cấp cho học sinh dưới hình thức tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm học sinh, tư vấn gia đình những thông tin, lắng nghe từ chuyện học tập, đến định hướng tương lai. Trong tư vấn tiểu học, người tư vấn cần quan sát trẻ trong lớp học, hoạt động vui chơi cũng như trao đổi với thầy giáo, phụ huynh học sinh cùng đánh giá về sức khỏe, thành tựu, những khó khăn cùng những nhu cầu cần thiết riêng biệt của bé. Đồng thời, tham gia với nhà trường đảm bảo khả năng học tập của bé là phù hợp về mặt chương trình và nhu cầu phát triển.

Đối với cấp trung học cơ sở

Ở cấp trung học cơ sở, chú ý tư vấn học tập, tư vấn tình cảm và hướng nghiệp

Cũng giống như cấp tiểu học,nhưng cần đẩy mạnh khai thác những nguồn lực tự thân của học sinh , gia đình và xã hội, từ đó giúp học sinh học tập, giải quyết vấn đề để định hướng chọn nghề, chọn trường phổ thông trung học, trường nghề, trường trung học nghề, trung học chuyên nghiệp. Theo những tin giáo dục mới, cần chú trọng tư vấn học tập, tư vấn tình cảm và nhất là tư vấn hướng nghiệp . Từ đó giúp học sinh định hướng loại hình học tập sau cấp trung học cơ sở hay định hướng nghề nghiệp liên quan . Đồng thời, cần giúp học sinh hiểu về một số vấn đề kinh tế xã hội, các vấn đề liên quan đến hành vi, nhân cách cá nhân để dễ dàng tìm việc.

Đối với cấp trung học phổ thông

Ở cấp học này, cần đi sâu hơn về hướng dẫn cách học tập, hứng thú đến trường, Cần có những giải pháp giúp tất cả học sinh có cơ hội đi lên hướng nghiên cứu lý thuyết hay hướng thực hành, có sự đánh giá khách quan về tiềm năng và các nguồn lực có được từ cá nhân gia đình và yêu cầu tình hình nhân lực kinh tế, xã hội, môi trường. Đặc biệt, quan tâm hướng phát triển nghề nghiệp, nhân cách và trí tuệ.